•  Specification
  LX-2500L7 LX-2500L13 LX-2500L20 LX-2500ML7 LX-2500ML13 LX-2500ML20 LX-2500YL7 LX-2500YL13 LX-2500YL20
Max. Swing (mm) 625 625 625 625 625 625 780 780 780
Max Turning Diameter (mm) 450(T12)
[470(T10)]
450(T12)
[470(T10)]
450(T12)
[470(T10)]
420 420 420 420 420 420
Max Turning length (mm) 732 1367 2117 698 1333 2083 698 1333 2083
Max. Bar Work Capacity (mm) 81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
81
[75(G)]
Spindle Speed (rpm) 3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
3500
(B)(G)(P)
[3000](P)
Chuck Size (inch) 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
Number of Tools T12
[T10]
T12
[T10]
T12
[T10]
T12 T12 T12 T12 T12 T12
Number of Spindles 1 1 1 1 1 1 1 1 1